Hjälper dig att välja rätt spanjolett

Välj mellan olika spanjolett modeller och material

Spanjoletter i lägenhetshus

Rätt spanjolett höjer funktionen

Spanjoletten är en komponent i en dörr eller ett fönster som via ett handtag eller vred styr en skena som låser dörren eller fönstret i karmen genom låskolvar.

Olika typer av spanjoletter

Olika typer

Fördjupa dig i den typ av spanjolett du är i behov av

Måttbeställd spanjolett

Spanjoletter måttbeställda

Spanjolett fasta mått

Spanjoletter fasta mått

Utanpåliggande spanjolett

Spanjoletter utanpåliggande

Tillbehör

Fönsterbeslagning

Fördelar med spanjoletter

Spanjoletten är en komponent i en dörr eller ett fönster som styr funktionen av reglar. Fördelen med en spanjolett är att den erbjuder en säker flerpunktslåsning av fönster och fönsterdörrar. Dessa öppningar är i grunden mer bräckliga genom mängden glas och att estetik väger in mycket i utformningen. För att väga upp krävs därmed en låsskena som låser fönstret vid flera punkter längs med karmen. På så sätt blir öppningens totala säkerhet påtagligt bättre.

Lägg en beställning

Inbrottsäker spanjolett

Då fönster, fönsterdörrar och altandörrar är den mest välanvända ingången vid inbrott är naturligtvis säkerheten en högt prioriterad fråga vid inköp av spanjolett. Det finns en rad olika spanjolett-modeller som i sin konstruktion kan variera på säkerhetsskalan. I grund och botten handlar säkerheten mycket om hur solid konstruktion låsskenan har, mängden kolvar och typen av kolv. Utöver konstruktionen rekommenderas även ett låsbart låshus och ett fönsterlås som komplement. Spanjoletter och deras regleras av SIS 3536 klassning. Det finns tre klasser och vardera ställer ökade krav på typ av spanjolett med tillhörande bestyckning.

Inbrott fönster spanjolett

Snabb leverans

Över 300 modeller

Få måttbeställt

Olika typer av spanjolett

Det finns olika typer av spanjoletter där komponenter, material och mått varierar. En av variationerna är längden på låsskenan, där olika längder kan användas beroende på behovet. Dessutom kan spanjoletter vara antingen icke låsbara eller låsbara med olika typer av låshus. Det finns också olika typer av kolvar och antal låspunkter som kan användas. Spanjoletter kan köpas i standardmått som är anpassade efter de vanligaste storlekarna på fönster och fönsterdörrar på marknaden. Det finns också möjlighet att få spanjoletter helt måttanpassade. Dessa specialtillverkas enligt dina specifika mått och kan anpassas efter dina behov. För att uppnå maximal säkerhet kan olika faktorer beaktas vid val av spanjolett. Det kan inkludera materialval, typ av lås och typ av kolv. Genom att välja rätt material och låssystem kan man förbättra säkerheten och skydda fönster och fönsterdörrar på ett effektivt sätt.

Säkerhetsklasser för spanjoletter

Spanjoletter spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa hög säkerhet för fönster och fönsterdörrar, som är de mest frekvent använda ingångarna vid inbrott. Det är därför viktigt att välja rätt säkerhetsklass för att förhindra oönskat intrång. Försäkringsbolag kan också ställa krav på att fönster i bostaden uppfyller en specifik skyddsklass.

Säkerhetsklassificeringen för spanjoletter och därmed för fönster och fönsterdörrar regleras enligt SIS-standard SS 3536. Det finns vissa gemensamma krav för alla klasser, såsom manövrerbarhet, motstånd mot slitage, brandbeständighet och korrosion. Men när det gäller den mekaniska hållfastheten delas spanjoletter med slutbleck in i tre olika klasser:

 • Klass 1: Denna klass av spanjoletter är avsedda för fönster, vädringsluckor, fönsterdörrar och dörrar där det inte finns några specifika krav på inbrottsskydd. Det kan vara lämpligt för områden där säkerhetsriskerna anses vara låga.
 • Klass 2: Denna klass av spanjoletter är utformad för fönster och vädringsluckor där kravet på inbrottsskydd är betydande. Det ger en högre nivå av säkerhet och kan vara mer lämplig för områden där säkerhetsriskerna bedöms vara högre.
 • Klass 3: Denna klass av spanjoletter är avsedd för dörrar och fönsterdörrar där kravet på inbrottsskydd är betydande. Det erbjuder den högsta nivån av säkerhet och kan vara särskilt lämplig för områden med högre säkerhetsrisker eller där extra skydd önskas.

Genom att välja en spanjolett som uppfyller rätt säkerhetsklass kan man öka säkerheten för sina fönster och fönsterdörrar och minska risken för obehörig åtkomst. Det är viktigt att överväga säkerhetskraven för ens bostad och välja en spanjolett som passar dessa behov.

Låshus

Det finns olika alternativ att välja mellan när det gäller låshus för spanjoletter, beroende på ens budget och önskade säkerhetsnivå. Det är viktigt att komma ihåg att försäkringsbolag kan kräva att man har ett låsbart låshus för att vara berättigad till ersättning vid inbrott. Det är därför klokt att kontrollera med sin försäkringsgivare vilka specifika krav som gäller.

Här är några olika typer av låshus att överväga:

 • Icke låsbart låshus: Denna typ av låshus har ingen inbyggd låsmekanism och går inte att låsa. Det kan vara ett mer prisvärt alternativ, men det erbjuder inte samma säkerhetsnivå som ett låsbart låshus.
 • Låsbart låshus: Denna typ av låshus har en inbyggd låsmekanism som möjliggör för spanjoletten att låsas. Genom att använda en nyckel eller annan låsningssystem kan man öka säkerheten och förhindra obehörig åtkomst.
 • Flerpunktslås: Detta är en avancerad typ av låshus som har flera låspunkter längs låsskenan. Flerpunktslås erbjuder extra säkerhet genom att låsa spanjoletten på flera platser samtidigt, vilket gör det svårare för en potentiell inkräktare att forcera eller bryta upp fönstret eller fönsterdörren.
Kolvar

Kolvar spelar en avgörande roll för säkerheten hos fönster och fönsterdörrar. Vissa kolvtyper är mer säkra än andra, såsom hakregel och fallkolv som hakar i gängan. En spanjolett med hög säkerhet har vanligtvis 3-4 låspunkter med hakregel eller fallkolv på öppningssidan av fönstret, samt ändkolvar både upptill och nedtill. Genom att ha fler låspunkter ökar ansträngningen för en potentiell inbrottstjuv, vilket gör inbrottsförsöket mer tidskrävande och uppmärksamhetskrävande. Ett robust fönster med flera låspunkter ska snabbt avskräcka en inbrottstjuv och motstå brottförsök.

Här är några olika typer av kolvar att känna till:

 • Fallkolv: En kolv som rör sig vertikalt och faller i låsposition när fönstret stängs.
 • Regelkolv: En kolv som används tillsammans med en regel för att låsa fönstret på plats.
 • Kilkolv: En kolv som använder en kilformad mekanism för att säkra fönstret.
 • Svampkolv: En kolv som expanderar i ett låsande utrymme och ger extra säkerhet.
 • Hakregel: En kolv som har hakar som griper i gängan och ger en stark låsning.
 • Gripkolv: En kolv som använder en gripande mekanism för att säkra fönstret.
 • Ändkolv: En kolv som sitter längst upp eller längst ner på fönstret och bidrar till den övergripande säkerheten.

Genom att välja rätt typ av kolv kan man förbättra säkerheten hos fönster och fönsterdörrar. Det är viktigt att överväga antalet låspunkter och kolvtyp för att ge ett effektivt inbrottsskydd.

Spanjolett mekanism
Öka din byggnads säkerhet med en säkerhetsspanjolett

En säkerhetsspanjolett är en spanjolett som möter högsta skyddsklass och som dessutom klarar av slitage och är väderbeständig. En komplett spanjolett som ökar bostadens värde och den upplevda tryggheten.

spanjolettguiden
Vanliga frågor
Om du inte är erfaren inom lås och hantverk är vår rekommendation att låta ett proffs utföra jobbet. Små detaljer i installation och testning kan påverka hela fönstrets säkerhet och göra vad som annars hade varit ett säkert fönster, en sårbarhet i byggnadens inbrottsskydd.
De flesta fönster och fönsterdörrar har någon form av spanjolett integrerad från start. Dessa går att byta ut mot en exempelvis säkrare modell. De flesta vanliga storlekar finns lagerförda hos större beslagsgrossister, som exempelvis hos Göthes Industribeslag. Finns inte din storlek i lager går det alltid att få en måttbeställd spanjolett.
Ja, kontakta en låsgrossist eller låssmed. Hos Göthes Industribeslag kan du även skräddarsy din spanjolett efter mått, önskad säkerhet, materialval, handtagstyp och extra tillval som fönsterlås.
Glas har alltid fascinerats av sin transparens och skönhet, vilket har gjort att glasvägg till altan blivit allt mer vanlig. I dagens moderna arkitektur spelar glas en avgörande roll, inte minst i form av glasväggar för altaner. Denna artikel utforskar glasets ursprung, tillverkningsprocess och hållbarhetsaspekter, samtidigt som vi undersöker varför glasväggar har blivit så populära […]
Spanjoletter är en viktig komponent i en mängd olika byggnadstyper, och deras användning är av stor betydelse när det gäller att upprätthålla både funktionalitet och säkerhet för fönster och ibland även dörrar. Låt oss utforska djupare vilka typer av byggnader där spanjoletter ofta förekommer, vilka produkter de används i, och varför de är så avgörande […]
Spanjolett i fönster är en nyckelkomponent för att säkerställa fönstrens funktionalitet och säkerhet i många svenska och europeiska hem. Dessa enkla, men effektiva lås- och stängningsmekanismer är kritiska för att hålla våra fönster i toppskick. Dessa enkla, men effektiva lås- och stängningsmekanismer är kritiska för att hålla våra fönster i toppskick. I den här omfattande […]
Ett slutbleck är en central komponent i dörrkonstruktioner, ofta förbisedd men avgörande för dörrars funktion och säkerhet. Det är en metallplatta som monteras i dörrkarmen där låskolven eller låsregeln fästs när dörren är låst. Detta sitter vanligtvis vid kanten av dörren och är tillverkat av robusta material såsom stål för att ge hållbarhet och säkerhet. […]
I dagens värld, där säkerheten är av yttersta vikt, framstår kombinationen av motorlås och utrymningsbeslag som en nödvändighet för ökad brandsäkerhet. Dessa system samverkar för att säkerställa både säker och kontrollerad åtkomst under normala förhållanden och snabb, obegränsad utrymning under nödsituationer som brand. Motorlåsen bidrar till säkerheten genom att kontrollera åtkomst, medan utrymningsbeslagen garanterar att […]
Altanglas – För att glasa in din altan på ett effektivt sätt bör du först och främst noggrant planera utformningen och välja rätt material. Beroende på dina preferenser och behov kan du välja mellan olika typer av glas, som fast glas, skjutbara altanglaspartier eller vikbara alternativ. Innan du påbörjar projektet är det också viktigt att […]

Annons