Motorlås

Ett motorlås är en sofistikerad säkerhetsanordning som används för högsäkerhetsändamål. Det är utrustat med en inbyggd motor som är ansluten till ett kontrollsystem, som i sin tur kan integreras med larmsystem och passersystem. Genom detta system kan dörrar öppnas och stängas automatiskt med hjälp av signaler från passersystemet. Dessutom är motorlåset ofta direkt anslutet till en larmcentral som omedelbart reagerar på händelser som involverar dörrar och lås, inklusive försök till intrång. Detta gör motorlåset särskilt användbart under nattetid och det aktiveras vanligtvis när byggnaden sätts i larmläge. När detta sker är låset elektroniskt säkrat och utgör en viktig del av den övergripande säkerheten för dörren.

Automatiska motorlås anses vara bland de mest pålitliga låsalternativen och de erbjuder högre säkerhet jämfört med andra alternativ i samma kategori, såsom elslutbleck och eltryckeslås. Motorlås är särskilt lämpliga för användning i byggnader med strikta säkerhetskrav, såsom bostadsrättsföreningar, butiker, offentliga byggnader och företagslokaler. För extra säkerhet kan motorlåset alltid öppnas manuellt med en nyckel om så behövs.

Annons