Spanjoletter

  • Hem
  • Spanjoletter

Spanjoletter är det vanligaste låsalternativet för fönster och fönsterdörrar i svenska hem idag. En modern spanjolett, även kallad espagnolett, är en låsskena med flera låskolvar/låspunkter som är avsedd för luckor, fönster och dörrar, samt altan- och balkongdörrar. Låskolvarna är utplacerade längs skenan upptill och nedtill, och för vissa spanjoletter finns även en låspunkt på mitten, vid låshuset. Till en spanjolett monteras vanligtvis ett handtag som manövrerar spanjolettens kolvar som sedan låser in i fönster/dörrkarmens slutbleck. Spanjoletter finns med icke låsbara låshus och låsbara låshus. Spanjoletter och deras säkerhetsklassning utgår ifrån den svenska standarden SS 3536 från SIS (före detta SS 3536). Standarden är sedan uppdelad i tre olika klasser från 1-3, baserat på nivå av inbrottsskydd.

Olika typer

Spanjoletter finns i flera olika modeller, och valet av modell beror på dina behov och vilka förutsättningar som finns. En variant för äldre byggnader är den utanpåliggande spanjoletten, där manöverspaken/handtaget och låspunkterna är monterade utanpåliggande på fönstret eller dörrens insida, där manöverspaken eller handtaget manövrerar utanpåliggande stänger med hakar i ändarna som låser kring karmdubbar. Den vanligaste modellen för moderna byggnader är den infällda spanjoletten, där spanjolettens låskolvar låser in i fönstret eller dörrens karmsida.

Låspunkter för spanjoletter

Antalet låspunkter är vanligen två till fyra som manövreras centralt via ett handtag eller vred. Flera kolvar förstärker säkerheten och gör fönstret/dörren mer motståndskraftig, både mot väder och intrång. Låspunkterna kan på samma spanjolett bestå av olika kolvtyper, som t.ex. kilkolvar och hakkolvar, utifrån fönstret/dörrens funktionsbehov.

Användningsområden

Spanjoletter används till bl.a. fönster, fönsterdörrar, luckor och entrédörrar. För entrédörrar används den kraftigare spanjolett-typen som brukar benämnas flerpunktslås vilket har ett kraftigare låshus, kantskena och kolvar för att kunna uppnå säkerhetskraven för denna typ av dörr.

Tillbehör

För att förbättra funktionaliteten och säkerheten hos fönster och dörrar med spanjoletter finns det ett brett utbud av tillbehör tillgängliga. Exempel på tillbehör kan vara låsbara handtag, barnspärr, fönster/dörrbroms för vädring, mikrobrytare monterat i låshuset som kopplas till inbrottslarm. 

Hur du servar era spanjoletter

Regelbunden service och underhåll, såsom smörjning av rörliga delar, inspektion av låskolvarnas gång i slutblecken och utbyte av slitna eller skadade komponenter, är nödvändigt för att säkerställa att spanjoletten fungerar optimalt. Vi rekommenderar att fönstret eller dörren ses över minst en gång varje år, för att tidigt kunna åtgärda eventuell korrosion, motverka slitage eller se över delar som behöver bytas eller smörjas.

Annons