Kolvar

Kolven är den komponent i en spanjolett som faktiskt låser fönstret eller fönsterdörren i karmen. Kolven spelar stor roll för fönstrets totala säkerhet och den är en av de viktigaste aspekterna som tittas på vid klassning av en spanjolett och ett fönster.

Man kan säga att desto fler kolvar en spanjolett har, desto säkrare blir fönstret. Men det spelar också roll vilken typ av kolv det är. Tjockare kolvar som böjer sig in i karmen och hakar fast blir därmed svårare att rubba och bildar en mer solid låsning.

Exempel på olika typer av kolvar

  • Svampkolv
  • Hakregel
  • Gripkolv
  • Ändkolv
  • Fallkolv
  • Regelkolv
  • Kilkolv

Annons