Fönstertapp

  • Hem
  • Fönstertapp

Tappar återfinns vid den bakre karmen av ett fönster eller en fönsterdörr. En tapp är en stålpik som sitter i det bakre beslaget och som går in i en hålighet i fönstret. Tappens funktion är att ytterligare låsa fönstret och göra det svårare att rubba. Själva tappen låser inte fönstret men fungerar som en ytterligare låsning av fönstret i karmen, under förutsättning att resterande kolvar är låsta.

Tappen är en billig extrasäkring av ett fönster (fönstertapp), en fönsterdörr eller en vanlig dörr. Vanligen återfinns 2 till 4 stycken per karm utplacerade vid vardera gångjärn. Kontakta din lokala låssmed, fönsterinstallatör eller dörrtillverkare för hjälp med inköp och installation av tappar.

Annons